Unilux ENERGY

Posebna tehnoligija od domaćih materijala


 

Namenjen je za “pasivne kuće”. Model Energy se radi po posebnoj tehnoligiji od domaćih materijala. Staklo je 4+16+4+16+4 od toga dva niskoemisiona a jedno flot. Koeficijent termičke provodljivosti je Uw < 0.9 W/m²K, što znači da je mala termička provodljivost.

KARAKTERISTIKE PROFILA

  • Profil debljine: 78 mm+Al
  • Guma: 6 komada
  • Boje: u svim bojama

VRSTE STAKLA

  • Staklo je 4+16+4+16+4 od toga dva niskoemisiona, a jedno flot.

TERMIČKE KARAKTERISTIKE

Za profil debljine 78 mm

  • Ug= 0.6 W/m2K
  • Uf= 1.0 W/m2K
  • Uw=0.9 W/m2K
Ug=Koeficijent termičke provodljivosti stakla
Uf=Koeficijent termičke provodljivosti rama
Uw=Koeficijent termičke provodljivosti celog prozora

PALETA BOJA

ČAMOVINA

MAHAGONI

HRAST